Pomysł tworzenia testamentu może być dla wielu osób trudnym procesem i bardzo często się go unika.
Macierzyństwo Zastępcze (Surogacja)
Urazy Osobiste*
Sprawy Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Przeniesnienie Własności (Zakup Nieruchomości)
Wykroczenia Drogowe*
Europejskie Nakazy Aresztowania
Prawo Karne
Planowanie Testamentów i Majątków

Pomysł tworzenia testamentu może być dla wielu osób trudnym procesem i bardzo często się go unika. Zaleca się, aby wszyscy ludzie mieli wolę, zwłaszcza jeśli są w to zaangażowane sprawy majątkowe lub dzieci. Tracy Horan and Co. Solicitors mogą udzielić Państwu fachowych wskazówek, aby upewnić się, że Państwa życzenia są sformułowane w wolnej woli i udzielić porady co do wszelkich dalszych konsekwencji prawnych.

Tracy Horan and Co. Solicitors doradzają również w innych kwestiach związanych z planowaniem, takich jak Pełnomocnictwo, Stałe Pełnomocnictwo i Kuratela.

Potwierdzenie Autentyczności i Zarządzanie Majątkiem

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym wydarzeniem w życiu. Często następują liczne zmiany, które mogą wiązać się ze zmianami natury prawnej w odniesieniu do majątku ukochanej osoby i sposobu, w jaki należy się nimi zająć. Może być konieczne podjęcie kroków w celu zajęcia się jego/jej majątkiem i mieniem, tak aby spełnić jego/jej życzenia wyrażone w testamencie lub zastosować się do przepisów prawa, które mają zastosowanie, gdy ktoś umiera bez wyrażenia woli. Kiedy dana osoba odchodzi z domu, jego/jej majątek i mienie określa się mianem majątku.

Zarządzanie majątkiem prowadzi osoba, która została wyznaczona na wykonawcę testamentu. Administracja jest jednak daleka od prostoty i często wiąże się z szeregiem innych wymogów prawnych, takich jak przenoszenie środków i implikacje podatkowe.

Tracy Horan and Co.Solicitors doradzają w sposób przemyślany, aby zapewnić sprawne i zgodne z prawem postępowanie z majątkiem osobistym zmarłego. Tracy Horan and Co. Solicitors mogą pomóc Ci w następujących kwestiach:

  • Majątki z Testamentem (zmarły ma Testament)
  • Majątki bez Testamentu (zmarły umarł bez Testamentu)
  • Doradztwo dla Wykonawców (majątki z testamentem) i Administratorów (majątków bez testamentu)
  • Porada dotycząca praw różnych osób, które mogą mieć prawo do korzystania z majątku osoby zmarłej, w tym żyjącego małżonka, pozostającego przy życiu partnera cywilnego lub współmieszkańców, ich dzieci, rodzeństwa, siostrzeńców, bratanków i siostrzeńców lub innych najbliższych/krewnych
  • Wskazówki dotyczące możliwości zakwestionowania Testamentu

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat Testamentów, Potwierdzenia Autentycznościi i/lub Przeniesienia Własności, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. Majątkowych w Tracy Horan i Co. Solicitors.