Prawo dotyczące zatrudnienia jest stworzone zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jest to dziedzina prawa, która ewoluuje i zmienia się.
Macierzyństwo Zastępcze (Surogacja)
Urazy Osobiste*
Sprawy Cywilne
Prawo Rodzinne
Testamenty, Potwierdzenie Autentyczności i Administracja Majątkiem
Przeniesnienie Własności (Zakup Nieruchomości)
Wykroczenia Drogowe*
Europejskie Nakazy Aresztowania
Prawo Karne

Prawo dotyczące zatrudnienia jest stworzone zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jest to dziedzina prawa, która ewoluuje i zmienia się. Jeśli masz problem w miejscu pracy z pracodawcą lub współpracownikiem, my w Tracy Horan and Co. Solicitors mamy zespół wyspecjalizowanych prawników Prawa Pracy, którzy mogą Ci pomóc, w całkowitej poufności.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby pomóc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w rozwiązywaniu problemów i trudności pojawiających się w miejscu pracy. Oferujemy kompleksowe porady i praktyczne wskazówki w prostym języku. Reprezentujemy strony w Komisji ds. Stosunków Pracy, Sądzie Pracy i Sądach Cywilnych. Doradzamy we wszystkich obszarach zatrudnienia, w tym m. in. w następujących sprawach:

  • Umowy o Pracę
  • Skarga i Postepowanie Dyscyplinarne
  • Rozwiązanie zatrudnienia, w tym niesprawiedliwe lub konstruktywne rozwiązanie stosunku pracy
  • Zwolnienia z przyczyn niezależnych od pracownika
  • Dyskryminacja
  • Stres Związany z Pracą / Zastraszanie/ znęcanie się w pracy
  • Umowy o odstąpienie od umowy
  • Umowy o Pracę
  • Godziny pracy, wakacje, urlopy, odpoczynek, praca w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
  • Urlop / Zwolnienie Lekarskie

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub porady na temat kwestii związanych z zatrudnieniem, prosimy o kontakt z naszymi prawnikami ds. Prawa Pracy w Tracy Horan and Co. Solicitors.