Tracy Horan Solicitors oferują porady dotyczące najlepszych praktyk w różnych dziedzinach prawa rodzinnego i prawa opieki nad dziećmi.
Macierzyństwo Zastępcze (Surogacja)
Urazy Osobiste*
Sprawy Cywilne
Prawo Pracy
Testamenty, Potwierdzenie Autentyczności i Administracja Majątkiem
Przeniesnienie Własności (Zakup Nieruchomości)
Wykroczenia Drogowe*
Europejskie Nakazy Aresztowania
Prawo Karne

Tracy Horan Solicitors oferują porady dotyczące najlepszych praktyk w różnych dziedzinach prawa rodzinnego i prawa opieki nad dziećmi.

Separacja / Rozwód / Rozwiązanie Spółki Cywilnej

Istnieje wiele przyczyn załamania relacji. Kiedy przechodzą Państwo proces rozpadu związku poprzez separację i/lub rozwód, my w Tracy Horan and Co. wiemy, że może to być przykre doświadczenie i jest wiele skomplikowanych kwestii, które należy omówić, przepracować i rozwiązać. Rozumiemy istniejące w Prawie rodzinnym sprawy wrażliwe i emocje, które mogą wynikać z indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas separacji, rozwodu lub rozwiązania związku cywilnego. Obejmują one podział majątku, opiekę nad dziećmi i nad dziećmi oraz przepisy dotyczące świadczeń alimentacyjnych i emerytalnych. Należy pamiętać, że jeśli w rodzinie znajdują się dzieci pozostające na utrzymaniu, to kluczowe znaczenie ma ocena ich potrzeb i ich zaspokojenie w trakcie postępowania Sądowego. Jeżeli strony postępowania rodzinnego nie mogą dojść do porozumienia w sprawach dotyczących dzieci, Sąd rozstrzyga o ich opiece i dostępie do opieki nad dzieckiem lub dziećmi w oparciu o to, co uzna za właściwe dla dobra dziecka lub dzieci. Nasze podejście polega na dążeniu do znalezienia realistycznego i wykonalnego rozwiązania, które spełni indywidualne wymagania każdego klienta.

Inne dyskretne kwestie związane z prawem rodzinnym (np. Opieka, Alimenty, Dostęp, Nadzór)

Sądy okręgowe w Irlandii są uprawnione do zajmowania się szeregiem dyskretnych spraw związanych z Prawem Rodzinnym, takich jak Opieka, Alimenty, Dostęp, Nadzór i przemoc domowa. W sferze prawa rodzinnego nasz zespół bierze udział w Sądzie Rejonowym Dublin Dolphin House dla obszaru centrum miasta Rejonu Metropolitarnego Dublin. Często uczestniczymy również w posiedzeniach Prawa Rodzinnego w Swords, Balbriggan, Naas i innych odległych rejonach Sądowych.

Tracy Horan and Co. Solicitors specjalizują się w dziedzinie opieki, dostępu i nadzoru nad dziećmi. Ponadto działamy w odniesieniu zarówno do dzieci, jak i małżonków. Ponadto regularnie pomagamy klientom we wszczynaniu lub obronie postępowań dotyczących przemocy domowej.

Tracy Horan and Co. Solicitors oferują różnorodne usługi, począwszy od prywatnych klientów, a skończywszy na systemie Prywatnych Praktyków i pomocy prawnej. Od samego początku określimy sposób postępowania dla Państwa sprawy i wyjaśnimy wszystkie kroki, jakie należy podjąć i co zrobimy, aby pomóc Państwu w danym momencie.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat kwestii związanych z Prawem Rodzinnym lub jeśli chcieliby Państwo uzyskać wstępne porady, prosimy o kontakt z zespołem ds. Prawa Rodzinnego w Tracy Horan and Co. Solicitors.