Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania? The European Arrest Warrant Act 2003, as amended implements a framework decision which was agreed by all EU member states under the European Arrest Warrant Framework decision.
Macierzyństwo Zastępcze (Surogacja)
Urazy Osobiste*
Sprawy Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Testamenty, Potwierdzenie Autentyczności i Administracja Majątkiem
Przeniesnienie Własności (Zakup Nieruchomości)
Wykroczenia Drogowe*
Prawo Karne

Często Zadawane Pytania

Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania?

Ustawa o Europejskim Nakazie Aresztowania z 2003 r. z późniejszymi zmianami wdraża decyzję ramową, która została uzgodniona przez wszystkie państwa członkowskie UE na mocy decyzji ramowej w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ustawa zezwala na przekazywanie obywatela UE z jednego państwa UE do innego w celu ścigania lub ukarania za przestępstwo, za które został skazany.

W jaki sposób przetwarzane są Europejskie Nakazy Aresztowania?

Departament Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wszystkich nakazów otrzymanych z innych państw UE. Wysoki Sąd jest z kolei odpowiedzialny za wykonanie otrzymanych przez Irlandię Europejskich Nakazów Aresztowania. Jeżeli Europejski Nakaz Aresztowania został wydany przeciwko Tobie, należy niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej.

Wydano mi już Europejski Nakaz Aresztowania, co się następnie wydarzy?

Jeżeli Europejski Nakaz Aresztowania zostanie wydany przeciwko Tobie, zostaniesz aresztowany przez członka An Garda Síochána, który z kolei musi skierować Cię do Wysokiego Sądu w celu egzekucji tego nakazu.

Sprawa nie zostanie zakończona w tym terminie i zostanie zawieszona, aby umożliwić Państwu spotkanie z zespołem prawnym i otrzymywanie od nich porad.

Masz dwie główne opcje, możesz zarówno dobrowolnie się poddać. Oznacza to, że zostaniesz zwrócony państwu UE, które wydało nakaz aresztowania, aby stawić czoła oskarżeniu/wyrokowi podlegającemu nakazowi; lub możesz zakwestionować nakaz. Jeśli zdecydujesz się zakwestionować nakaz aresztowania, zostanie Ci przydzielona data przesłuchania. W dniu rozprawy Twój zespół prawniczy będzie miał możliwość złożenia w Twoim imieniu wniosków prawnych. Jeśli Twój zespół prawników skutecznie zakwestionuje nakaz, zostanie on wycofany i nie zostaniesz zwrócony do kraju, w którym został wystawiony.

Co zrobić, jeśli nie stać mnie na przedstawiciela prawnego?

W ramach tego procesu przysługują Ci liczne prawa. Co najważniejsze, masz prawo do zastępstwa prawnego w trakcie całego procesu i do obecności tłumacza przez cały czas, jeśli jest to wymagane. Oznacza to, że jeśli nie możesz sobie pozwolić na zapłatę za adwokata lub tłumacza, będziesz uprawniony do bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Attorney General Scheme. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy porozmawiać z jednym z naszych prawników.

Jaki rodzaj obsługi prawnej oferuje nasza firma?

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi Europejskich Nakazów Aresztowania przed Sądami, a wszyscy nasi adwokaci i stażyści posiadają doświadczenie w tej dziedzinie prawa by zapewnić Państwu optymalny wynik.

Tracy Horan & Co. ma bogate doświadczenie w ekstradycji i sprawach związanych z prawami człowieka. W szczególności Tracy Horan & Co. była zaangażowana w sprawy Decyzja Sądu Wyższego MJE przeciwko Arturowi Zielińskiemu, który ustanowił nowe zasady dotyczące wniosków o udzielenie kaucji dla osób objętych Europejskim Nakazem Aresztowania.

Tracy Horan & Co. Solicitors dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim naszym pracownikom niezbędne szkolenia, które zapewnią im odpowiednią wiedzę niezbędną do zapewnienia Państwu najwyższego poziomu doradztwa prawnego.

Ponadto, nasze bogate doświadczenie pozwoliło nam poznać trudności napotykane przez cudzoziemców, którzy są przedmiotem tych nakazów, a także dostosować nasze usługi do potrzeb naszych klientów, tak aby byli oni w pełni poinformowani i zaangażowani w ten proces.

W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

  • Dostępność 24 godziny na dobę, aby przez cały czas trwania procesu można było odpowiedzieć na wszelkie pytania i/lub trudności
  • Konsultacje na wniosek
  • Ułatwienie korespondencji z Twoim adwokatem w Twoim kraju pochodzenia
  • Współpraca z prawnikiem w kraju pochodzenia w celu zapewnienia poręczenia majątkowego
  • Organizowanie ekspertyz w okolicznościach, w których jest to wymagane
  • Zapewnienie obecności tłumaczy ustnych podczas wszystkich konsultacji

Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji prosimy o kontakt z nami.