Spory między osobami fizycznymi lub w sprawach gospodarczych mogą wyniknąć z dowolnej liczby powodów w odniesieniu do spraw prywatnych i handlowych.
Macierzyństwo Zastępcze (Surogacja)
Urazy Osobiste*
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Testamenty, Potwierdzenie Autentyczności i Administracja Majątkiem
Przeniesnienie Własności (Zakup Nieruchomości)
Wykroczenia Drogowe*
Europejskie Nakazy Aresztowania
Prawo Karne

Spory między osobami fizycznymi lub w sprawach gospodarczych mogą wyniknąć z dowolnej liczby powodów w odniesieniu do spraw prywatnych i handlowych. Tracy Horan & Co. stara się stosować konstruktywne podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w przypadku zaistnienia takich sporów. Staramy się również, gdy tylko jest to możliwe, dążyć do szybkiego rozwiązywania sporów w drodze negocjacji ugodowych, starając się unikać konieczności wszczynania sporów sądowych. Wczesne rozstrzygnięcie sprawy może nie być możliwe do osiągnięcia we wszystkich przypadkach, a jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, współpracujemy z naszymi klientami w poszukiwaniu rozwiązania danej sprawy na wszystkich szczeblach sądowych i doradzamy klientom w sposób fachowy poprzez odpowiednie kroki.

Będziemy określać odpowiednie zasady, terminy i procedury oraz zawsze będziemy dążyć do zapewnienia naszym klientom opłacalnego i terminowego rozwiązania. W razie potrzeby będziemy koordynować pracę zespołu ekspertów, aby pomóc Państwu w doprowadzeniu sprawy do pomyślnego zakończenia.

Reprezentujemy klientów na wszystkich szczeblach Sądowych, w tym Rejonowym, Okręgowym, Wysokim, Sądu Apelacyjnego i Sądów Najwyższych.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat rozstrzygania sporów / odszkodowań lub po prostu uzyskać wstępną poradę, prosimy o kontakt z zespołem ds. Sporów w Tracy Horan and Co. Solicitors.